info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 17:21
kontakt
PLANTWEAR

Komunikaty

30/06/22 22:44 PLANTWEAR S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
22:43  brak uprawnień PLANTWEAR SA (12/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
03/06/22 18:42 PLANTWEAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
18:35  brak uprawnień PLANTWEAR SA (11/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
31/05/22 22:36  brak uprawnień PLANTWEAR SA (10/2022) Raport roczny za rok 2021
16/05/22 21:30  brak uprawnień PLANTWEAR SA (9/2022) Raport okresowy za 1 kwartał 2022 roku
21:27  brak uprawnień PLANTWEAR SA (8/2022) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
23/03/22 20:09  brak uprawnień PLANTWEAR SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 marca 2022 r.
20:07 PLANTWEAR S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów
19:58  brak uprawnień PLANTWEAR SA (6/2022) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A
01/03/22 17:16 PLANTWEAR S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
24/02/22 21:11 PLANTWEAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 marca 2022 r. wraz z projektami uchwał
21:05  brak uprawnień PLANTWEAR SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 marca 2022 r. wraz z projektami uchwał
21:01  brak uprawnień PLANTWEAR SA (4/2022) Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A na akcje zwykłe na okaziciela
14/02/22 22:55  brak uprawnień PLANTWEAR SA (3/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 rok