info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 06:55
kontakt
CARBONSTU

Komunikaty

28/11/22 15:06  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (12/2022) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020, 2021 i 2022 wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na NC
25/11/22 08:51 CARBON STUDIO S.A.: Podpisanie umowy wydawniczej na grę Home Together
14/11/22 19:02  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (11/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
27/10/22 09:13  brak uprawnień Carbon Studio rozszerza działalność o usługi Quality Assurance
08:52 CARBON STUDIO S.A.: Rozszerzenie działalności Spółki
14/09/22 17:27 CARBON STUDIO S.A.: Zakończenie prac nad systemem Aurelius oraz zawarcie umowy o podziale praw do systemu ze spółką zależną
17/08/22 11:22  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (10/2022) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2022 r.
16/08/22 18:24  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (9/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
26/07/22 09:04 CARBON STUDIO S.A.: Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2022 r.
01/07/22 23:08  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (8/2022) Przedłużenie kadencji Członkom Zarządu Spółki
22:40  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 r.
14:36 CARBON STUDIO S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
29/06/22 17:23 CARBON STUDIO S.A.: Zapowiedź nowej gry przez spółkę zależną - Home Together
17:14 CARBON STUDIO S.A.: Zapowiedź nowej gry Crimen
27/06/22 17:26 CARBON STUDIO S.A.: Zawarcie umowy z istotnym partnerem.