info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 15:14
kontakt
SELVITA

Komunikaty

27/09/23 11:47 brak uprawnień Selvita dostrzega symptomy odbicia na rynku; celuje w dwucyfrowy wzrost backlogu w '24
09:10 brak uprawnień Backlog Selvity na 2023 r. wynosi 318,8 mln zł, wzrost o 3 proc. rdr
08:57 brak uprawnień Wyniki Selvity w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
08:46 SELVITA S.A.: SELVITA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/23 08:38 SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnych zleceń od dużej firmy farmaceutycznej / Receipt of significant purchase orders from a big pharma company
14/09/23 19:25 brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma aneks do umowy licencyjnej z Menarini; rozszerza rozwój programu MEN1703 (aktl.)
17:18 brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma aneks do umowy licencyjnej z Menarini; rozszerza rozwój programu MEN1703
13/09/23 08:54 brak uprawnień Wyniki Ryvu Therapeutics w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
01/09/23 18:52 SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnego zlecenia przez spółkę zależną Selvita S.A.
31/08/23 18:22 brak uprawnień TIM i Ryvu zastąpią Mabion i BNP Paribas BP w mWIG40 po sesji 15 września 2023 roku
25/08/23 17:06 SELVITA S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego - art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program - Article 19 of MAR
23/08/23 15:23 brak uprawnień Selvita chce zwiększyć w przychodach udział klientów z obszaru farmaceutycznego
04/08/23 09:15 brak uprawnień Ryvu Therapeutics zawarło umowy z Fortrea w zakresie realizacji badań klinicznych fazy II dla RVU120
31/07/23 12:15 brak uprawnień Ryvu Therapeutics zawarło z ABM umowę dofinansowania dot. badania klinicznego fazy II RVU120
06/07/23 08:43 brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma dwie umowy z Polpharmą w obszarze produkcji substancji czynnej leku RVU120