info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 03:58
kontakt
SELVITA

Komunikaty

30/11/21 16:32  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "trzymaj" Ryvu Therapeutics, cena docelowa 64,7 zł
24/11/21 08:12  brak uprawnień Backlog Selvity wynosi 296,8 mln zł, jest wyższy o 120 proc. rdr
07:45  brak uprawnień Wyniki Selvity w III kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:33 SELVITA S.A.: SELVITA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/21 17:28  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową dla Selvity do 94,4 zł, nadal rekomenduje "kupuj"
04/11/21 15:52  brak uprawnień FDA zdecydowało o możliwości nadania statusu leku sierocego dla SEL24/MEN1703
13/10/21 17:16 SELVITA S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - Art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
29/09/21 07:53  brak uprawnień Erste rekomenduje "trzymaj" Ryvu Therapeutics
28/09/21 17:25  brak uprawnień BM Pekao podnosi cenę docelową Ryvu Therapeutics do 79,1 zł
10:01  brak uprawnień Noble Securities obniżył rekomenduję dla Ryvu Therapeutics do "akumuluj"
22/09/21 17:26 SELVITA S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - Fidelta d.o.o. / Conclusion of a significant agreement by affiliated company - Fidelta d.o.o.
12:05  brak uprawnień Selvita z optymizmem patrzy na II połowę 2021 roku; pracuje nad kolejną akwizycją
07:01 SELVITA S.A.: SELVITA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/21 19:09  brak uprawnień Selvita otrzyma z NCBR dotację na projekt w wysokości 3,26 mln zł
18:44 SELVITA S.A.: Zawarcie umowy dotacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Conclusion of the grant agreement with the National Center for Research and Development