info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.19, godz. 19:29
kontakt
SELVITA

Komunikaty

01/07/24 19:09  brak uprawnień Selvita ma zlecenia na świadczenie usług badawczych o wartości ok. 12,7 mln zł
18:52 SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnego zlecenia przez spółkę zależną Selvita S.A.
27/06/24 18:51 SELVITA S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - Art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
24/06/24 18:13 SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnego zlecenia przez spółkę zależną Selvita S.A.
20/06/24 18:03 SELVITA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Selvita S.A. convened on June 20, 2024
18:01 SELVITA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
17/06/24 19:03  brak uprawnień Ryvu Therapeutics spełnia warunki wypłaty drugiej transzy finansowania z EBI
08:58  brak uprawnień Noble Securities podwyższył wycenę akcji Selvity do 74,6 zł; podtrzymuje "akumuluj"
14/06/24 11:10  brak uprawnień Ryvu planuje rozpoczęcie badania POTAMI-61 w III kw.; ma zabezpieczone środki do I kw. '26
09:26  brak uprawnień Ryvu Therapeutics przedstawiło dane kliniczne oraz przedkliniczne dla programu RVU120
03/06/24 18:45  brak uprawnień Ryvu Therapeutics podpisało z PARP umowę o dofinansowaniu projektu ONCO Prime
29/05/24 15:01  brak uprawnień Ryvu Therapeutics uzyskał status partnera stowarzyszonego w ramach IPCEI Med4Cure
24/05/24 15:04 SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
08:59  brak uprawnień Noble Securities obniża cenę docelową dla Ryvu Therapeutics do 75,5 zł
23/05/24 12:55  brak uprawnień Selvita oczekuje polepszenia wyników w kolejnych kwartałach; na rynku biotech widoczna poprawa