info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:27
kontakt
SELVITA

Komunikaty

01/07/22 13:20 SELVITA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
13:16 SELVITA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
13:05  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje kupno akcji czterech spółek biotechnologicznych
23/06/22 19:12 SELVITA S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2022 r. / Submission by a shareholder of a request for amendment to the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30.06.2022
03/06/22 16:03 SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
30/05/22 22:57  brak uprawnień Wyniki Selvity w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
21:18 SELVITA S.A.: SELVITA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/22 11:08 SELVITA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku / Change of the date of publication of the periodic report for the first quarter of 2022
18/05/22 17:41  brak uprawnień Wyniki Ryvu Therapeutics w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
13/04/22 09:28  brak uprawnień Noble Securities podniósł cenę docelową Selvity do 96,2 zł
08:42 SELVITA S.A.: Uzyskanie zezwolenia na inwestycje podlegające ulgom podatkowym / Receipt of a permit for investments subject to tax relief
12/04/22 21:38 SELVITA S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - Art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
31/03/22 09:41  brak uprawnień Selvita zakłada trzykrotny wzrost przychodów do '25, chce utrzymać marżę EBITDA, planuje akwizycje (opis)
08:57  brak uprawnień BM Pekao rekomenduje "kupuj" Ryvu Therapeutics, cena docelowa 58 zł
08:08  brak uprawnień Wyniki Selvity w IV kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)