info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 05:48
kontakt
DBENERGY

Komunikaty

18/07/24 08:46 DB ENERGY S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej DB ESCO ZP 2 Sp. z o.o.
08:41 DB ENERGY S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej DB ESCO ZP 1 Sp. z o.o.
08:38 DB ENERGY S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024/2025
20/06/24 18:25 DB ENERGY S.A.: Wybór firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych DB ENERGY SA oraz Grupy Kapitałowej DB ENERGY
30/05/24 10:28 DB ENERGY S.A.: DB ENERGY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/24 11:46 DB ENERGY S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 23/2023 - harmonogram publikacji raportów okresowych
29/03/24 09:19 DB ENERGY S.A.: DB ENERGY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/03/24 12:42 DB ENERGY S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 23/2023 - harmonogram publikacji raportów okresowych
21/12/23 20:15 DB ENERGY S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
20:11 DB ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
20:08 DB ENERGY S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
29/11/23 18:12 DB ENERGY S.A.: DB ENERGY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/23 16:47 DB ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 grudnia 2023 roku
21/11/23 13:35 DB ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
20/11/23 20:43 DB ENERGY S.A.: Zawarcie istotnej umowy dot. internacjonalizacji