info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 07:05
kontakt
DBEBERGY

Komunikaty

03/06/22 12:47  brak uprawnień DB Energy ma list intencyjny z Last Energy ws. współpracy dot. małych elektrowni jądrowych
31/05/22 13:26 DB ENERGY S.A.: Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej
30/05/22 15:09  brak uprawnień DB Energy ma umowę na projekt dot. instalacji wysokosprawnej kogeneracji za 21,8 mln zł
14:57 DB ENERGY S.A.: Zawarcie istotnej umowy
16/05/22 20:21  brak uprawnień DB ENERGY SA (4/2022) Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał roku obrotowego 2021/2022
22/03/22 08:28  brak uprawnień DB ENERGY SA (3/2022) Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego
16/03/22 15:06  brak uprawnień DB ENERGY SA (2/2022) Rejestracja zmian Statutu Spółki
14/02/22 17:33  brak uprawnień DB ENERGY SA (1/2022) Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał roku obrotowego 2021/2022
21/01/22 09:54 DB ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
06/12/21 15:48 DB ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
29/11/21 21:36 DB ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
23/11/21 09:50  brak uprawnień Akcjonariusze DB Energy zdecydowali o emisji do 415 tys. akcji serii D
09:42 DB ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
09:36 DB ENERGY S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
09:35  brak uprawnień DB ENERGY SA (12/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie