info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 15:39
kontakt
DBEBERGY

Komunikaty

23/11/21 09:50  brak uprawnień Akcjonariusze DB Energy zdecydowali o emisji do 415 tys. akcji serii D
09:42 DB ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
09:36 DB ENERGY S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
09:35  brak uprawnień DB ENERGY SA (12/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
15/11/21 13:42  brak uprawnień DB ENERGY SA (11/2021) Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał roku obrotowego 2021/2022
10/11/21 14:12  brak uprawnień DB ENERGY SA (10/2021) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
26/10/21 15:13  brak uprawnień Akcjonariusze DB Energy zdecydują 22 listopada o emisji akcji
15:10  brak uprawnień DB ENERGY SA (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 listopada 2021 r.
14:54 DB ENERGY S.A.: Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej
14:49 DB ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 listopada 2021 r.
20/09/21 19:02  brak uprawnień DB ENERGY SA (8/2021) Skonsolidowany raport roczny
18:59  brak uprawnień DB ENERGY SA (7/2021) Jednostkowy raport roczny
15/07/21 13:57  brak uprawnień DB ENERGY SA (6/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
08/07/21 20:07 DB ENERGY S.A.: Złożenie zamówień na dostawę dwóch jednostek kogeneracyjnych
07/07/21 07:45  brak uprawnień Akcjonariusze DB Energy zdecydowali o emisji do 415 tys. akcji serii D