info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 11:59
kontakt
REDDEV

Komunikaty

15/12/23 07:45  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki RED DEV STUDIO S.A.
08/12/23 21:53 RED DEV STUDIO S.A.: Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania o rozwiązanie spółki
21:41  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (15/2023) Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania o rozwiązanie spółki
24/11/23 20:48 RED DEV STUDIO S.A.: Memorandum prawno-podatkowe Red Dev Studio S.A.
21/11/23 17:01 RED DEV STUDIO S.A.: Zawiadomienie Sądowe
20/11/23 19:31 RED DEV STUDIO S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Red Dev Studio S.A.
19:24 RED DEV STUDIO S.A.: Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
19:01  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (14/2023) Powołanie Członka Zarządu Spółki Red Dev Studio S.A.
18:57  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (13/2023) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
14/11/23 22:55 RED DEV STUDIO S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Red Dev Studio S.A.
22:46 RED DEV STUDIO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Red Dev Studio S.A w dniu 14.11.2023 r.
22:38 RED DEV STUDIO S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Red Dev Studio S.A. w dniu 14 listopada 2023 r.
22:18  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (12/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Red Dev Studio S.A.
22:12  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (11/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Red Dev Studio S.A w dniu 14.11.2023 r.
22:06  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (10/2023) Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Red Dev Studio S.A. w dniu 14 listopada 2023 r.