info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:28
kontakt
CARPATHIA

Komunikaty

14/11/22 15:56  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (12/2022) Raport okresowy za trzeci kwartał 2022 roku
21/10/22 10:26  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (11/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17/10/22 15:41 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
12/08/22 14:00  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (10/2022) Raport okresowy za drugi kwartał 2022 roku Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
13/07/22 08:17 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
30/06/22 15:38 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. zwołanym na dzień 30.06.2022 r.
15:29  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (9/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej
15:26  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (8/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital ASI S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
03/06/22 18:38 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. r. wraz z projektami uchwał
09:07 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Rekomendacja Zarządu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. dotycząca podziału zysku za rok 2021
09:05  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. r. wraz z projektami uchwał
13/05/22 08:15  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (6/2022) Raport okresowy za pierwszy kwartał 2022 roku
30/04/22 15:08  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (5/2022) Raport roczny za rok 2021
29/04/22 13:18 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
04/04/22 13:58  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (4/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej