info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.08, godz. 17:17
kontakt
CARPATHIA

Komunikaty

14/11/23 16:26  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (9/2023) Raport okresowy za trzeci kwartał 2023 roku
17/10/23 15:25 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
26/09/23 19:21  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
14/08/23 17:00  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (8/2023) Raport okresowy za drugi kwartał 2023
11/07/23 11:17 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
28/06/23 15:34 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. zwołanym na dzień 27.06.2023 r.
15:29  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (7/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej
15:26  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (6/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital ASI S.A. w dniu 27 czerwca 2023 roku
31/05/23 18:42 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. r. wraz z projektami uchwał
18:34  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. r. wraz z projektami uchwał
12/05/23 17:03  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (4/2023) Raport okresowy za pierwszy kwartał 2023
28/04/23 23:43  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (3/2023) Raport roczny za 2022 rok
19/04/23 07:35 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
14/02/23 17:00  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (2/2023) Raport okresowy za czwarty kwartał 2022 roku
31/01/23 15:23  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku