info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.01, godz. 09:34
kontakt
ART_GAMES

Komunikaty

11/01/24 07:32  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
18/12/23 16:40 ART GAMES STUDIO S.A.: Rozwiązanie umowy wydawniczej z naptime.games dla gry "Alchemist Simulator"
09/11/23 15:54  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (16/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
18/10/23 09:10 ART GAMES STUDIO S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
17/10/23 08:24  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (15/2023) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
14/09/23 17:49 ART GAMES STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry "Alchemist: The Potion Monger" na Steam w wersji Early Access
21/08/23 19:31  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (14/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii F emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
19:27  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (13/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
19:23  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (12/2023) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
11/08/23 16:33  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (11/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
25/07/23 17:48  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (10/2023) Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej
17:45 ART GAMES STUDIO S.A.: Wybór osób uprawnionych do objęcia akcji Spółki w ramach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego
03/07/23 16:15 ART GAMES STUDIO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.
15:06 ART GAMES STUDIO S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej z naptime.games dla gry "Alchemist Simulator"
29/06/23 16:12  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (9/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki