info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.18, godz. 14:51
kontakt
EXIMIT

Komunikaty

29/05/24 13:56  brak uprawnień E-XIM IT SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024
13:38 E-XIM IT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024
15/05/24 17:51  brak uprawnień E-XIM IT SA (4/2024) Kwartalne sprawozdanie finansowe e-Xim IT S.A. za 1Q/2024
15/04/24 14:42  brak uprawnień E-XIM IT SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
27/03/24 18:45 E-XIM IT S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
20/03/24 20:44  brak uprawnień E-XIM IT SA (2/2024) Raport roczny za 2023 r.
07/02/24 16:56 E-XIM IT S.A.: Informacje o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:46 E-XIM IT S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie
31/01/24 13:53  brak uprawnień E-XIM IT SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
14/11/23 22:09  brak uprawnień E-XIM IT SA (9/2023) Kwartalne sprawozdanie finansowe e-Xim IT S.A. za 3Q/2023
20/10/23 17:12  brak uprawnień E-XIM IT SA (8/2023) Wybór i podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie rocznych sprawozdań finansowych e-Xim IT S.A. za lata 2023-2024
14/08/23 20:32  brak uprawnień E-XIM IT SA (7/2023) Kwartalne sprawozdanie finansowe e-Xim IT S.A. za 2Q/2023
30/06/23 15:30  brak uprawnień E-XIM IT SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku
15:14 E-XIM IT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku
02/06/23 18:54  brak uprawnień E-XIM IT SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023