info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 09:14
kontakt
MOONLIT

Komunikaty

25/11/22 17:31  brak uprawnień MOONLIT SA (23/2022) Rezygnacja członka Zarządu Moonlit S.A. z pełnionej funkcji
18/11/22 20:48 MOONLIT S.A.: Zawarcie umów pożyczek, zobowiązanie do emisji akcji
17/11/22 22:13 MOONLIT S.A.: Zawarcie umowy współpracy z CreativeForge Games S.A
21:10 MOONLIT S.A.: Zawarcie porozumienia i umowy z GMG Label Limited, w zakresie sprzedaży praw do gry Model Builder, rozwiązania umowy wydawniczej oraz umowy pożyczki i wykonywania prac na zlecenie
16/11/22 11:08 MOONLIT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
15/11/22 16:07  brak uprawnień MOONLIT SA (22/2022) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
14/11/22 20:38  brak uprawnień MOONLIT SA (21/2022) Raport okresowy Moonlit S.A. za III kwartał 2022 r.
10/11/22 16:45 MOONLIT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
27/10/22 17:28 MOONLIT S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
20/10/22 17:08 MOONLIT S.A.: Odstąpienie od umowy wydawniczej dotyczącej projektu "Dog Trainer"
14:58 MOONLIT S.A.: Ustalenie terminu prezentacji karty Steam oraz premiery w formule Early Access gry Sector Sweep na platformie Steam
06/10/22 18:51 MOONLIT S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej z GMG Label Limited
05/10/22 20:15  brak uprawnień MOONLIT SA (20/2022) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z pełnionej funkcji
03/10/22 20:43  brak uprawnień MOONLIT SA (19/2022) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
22/09/22 09:00  brak uprawnień MOONLIT SA (18/2022) Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Moonlit S.A.