info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 09:02
kontakt
MOONLIT

Komunikaty

28/07/22 17:33 MOONLIT S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej utworów CD PROJEKT.
07/07/22 17:54  brak uprawnień MOONLIT SA (10/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Moonlit S.A.
06/07/22 17:27  brak uprawnień MOONLIT SA (9/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Moonlit S.A.
30/06/22 19:38  brak uprawnień MOONLIT SA (8/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOONLIT S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
19:32 MOONLIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Moonlit S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
22/06/22 17:12 MOONLIT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Moonlit S.A.
03/06/22 15:54  brak uprawnień MOONLIT SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
15:53 MOONLIT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r
31/05/22 17:10 MOONLIT S.A.: Uzyskanie przez Moonlit S.A. finansowania pomostowego poprzez zawarcie umowy pożyczki.
18/05/22 21:15 MOONLIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.05.2022 r.
21:14  brak uprawnień MOONLIT SA (6/2022) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A. w dniu 18 maja 2022 r.
12/05/22 17:12  brak uprawnień MOONLIT SA (5/2022) Raport okresowy Moonlit S.A. za I kwartał 2022 r.
29/04/22 22:13  brak uprawnień Moonlit widzi istotne zagrożenie dalszej działalności
21:03  brak uprawnień MOONLIT SA (4/2022) Raport roczny Moonlit S.A. za 2021 rok.
20:55 MOONLIT S.A.: Zidentyfikowanie niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Moonlit S.A.