info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 14:27
kontakt
QUARTICON

Komunikaty

16/11/22 17:16  brak uprawnień QUARTICON SA (15/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 14 grudnia 2022 r./ Convening of the EGM of QuarticOn S.A. for 14 December 2022
17:11 QUARTICON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 14 grudnia 2022 r.
14/11/22 18:17  brak uprawnień QUARTICON SA (14/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r. // Periodic report for the third quarter of 2022
26/10/22 20:44 QUARTICON S.A.: Decyzja Zarządu o podjęciu działań w kierunku emisji akcji
16/08/22 19:52  brak uprawnień QUARTICON SA (13/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r. // Periodic report for the second quarter of 2022
11/08/22 10:20  brak uprawnień QUARTICON SA (12/2022) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą // Termination of the contract with an Authorised Adviser
01/07/22 11:27 QUARTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
30/06/22 19:47  brak uprawnień QUARTICON SA (11/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ QuarticOn S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku // Resolutions adopted by the OGM of QuarticOn S.A. held on 30 June 2022
27/06/22 22:01  brak uprawnień QUARTICON SA (10/2022) Uzupełnienie dokumentacji na ZWZ QuarticOn S.A. / Supplementation the documentation for the OGM of QuarticOn
21:57 QUARTICON S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.
06/06/22 13:20 QUARTICON S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03/06/22 14:30  brak uprawnień QUARTICON SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r./ Convening of the OGM of QuarticOn S.A. for 30 June 2022
14:24 QUARTICON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
02/06/22 17:43 QUARTICON S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
31/05/22 17:28  brak uprawnień QUARTICON SA (8/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021 // Annual report for the financial year 2021