info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:20
kontakt
EKOPARK

Komunikaty

25/11/22 13:05 EKOPARK S.A.: Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych.
23/11/22 00:02 EKOPARK S.A.: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnejliczbie głosów
14/11/22 23:00  brak uprawnień EKOPARK SA (11/2022) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022
22:42 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
19:18 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
11/11/22 19:21 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
10/11/22 22:41 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
22:31 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
22:18 EKOPARK S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
28/10/22 07:25 EKOPARK S.A.: Przystąpienie PZU LAB do programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) i nawiązanie współpracy w zakresie certyfikacji i standaryzacji
10/10/22 15:37 EKOPARK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S. A. w dniu 3 października 2022 roku
04/10/22 23:49  brak uprawnień EKOPARK SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej EKOPARK S.A.
23:31  brak uprawnień EKOPARK SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S. A. w dniu 3 października 2022 roku
20/09/22 22:53 EKOPARK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
19/09/22 23:08 EKOPARK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta