info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.28, godz. 03:19
kontakt
POINTPACK

Komunikaty

18/11/22 18:24  brak uprawnień POINTPACK SA (18/2022) Raport okresowy skonsolidowany Pointpack S.A. za III kw. 2022 roku. - korekta
14/11/22 21:51  brak uprawnień POINTPACK SA (17/2022) Raport okresowy jednostkowy Pointpack S.A. za III kw. 2022 roku
21:48  brak uprawnień POINTPACK SA (16/2022) Raport okresowy skonsolidowany Pointpack S.A. za III kw. 2022 roku
21/10/22 15:43 POINTPACK.PL S.A.: Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w III kw. 2022 r.
10/10/22 17:36 POINTPACK.PL S.A.: Podpisanie umowy z operatorem pocztowym.
22/09/22 22:22 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
22:18 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
16/08/22 08:58  brak uprawnień POINTPACK SA (15/2022) Raport okresowy jednostkowy Pointpack S.A. za II kw. 2022 roku
08:55  brak uprawnień POINTPACK SA (14/2022) Raport okresowy skonsolidowany Pointpack S.A. za II kw. 2022 roku
01/08/22 13:18 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
13:09 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
20/07/22 23:16 POINTPACK.PL S.A.: Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w II kw. 2022 r.
08/07/22 17:39 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
17:36 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
07/07/22 17:24 POINTPACK.PL S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki