info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:20
kontakt
POINTPACK

Komunikaty

06/12/21 19:18  brak uprawnień Pointpack podpisał ramową umowę o współpracy z Empikiem
19:13 POINTPACK.PL S.A.: Podpisanie ramowej umowy o współpracy z Empik S.A.
03/12/21 19:22 POINTPACK.PL S.A.: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.
26/11/21 15:46 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
22/11/21 14:26 POINTPACK.PL S.A.: Podpisanie ramowej umowy o współpracy z Smyk S.A.
12/11/21 08:57  brak uprawnień POINTPACK SA (17/2021) Raport okresowy Pointpack S.A. za III kw. 2021 roku
09/11/21 15:16  brak uprawnień Pointpack podpisał ramową umowę o współpracy z Shell Mobility Polska
15:02 POINTPACK.PL S.A.: Podpisanie ramowej umowy o współpracy z Shell Mobility Polska Sp. z o.o.
29/10/21 20:04  brak uprawnień POINTPACK SA (16/2021) Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego
25/10/21 23:45  brak uprawnień POINTPACK SA (15/2021) Podpisanie umowy z audytorem dot. badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok
18/10/21 18:50 POINTPACK.PL S.A.: nformacja o przewidywanej sprzedaży netto w III kw. 2021 r.
18:47 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
18:38 POINTPACK.PL S.A.: Korekta numeru raportu bieżącego 40/2021
15/10/21 10:47 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
11/10/21 11:05 POINTPACK.PL S.A.: Podpisanie porozumienia z Poczta Polska S.A. i Jeronimo Martins Polska S.A.