info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 10:06
kontakt
POINTPACK

Komunikaty

14/02/24 21:04 POINTPACK.PL S.A.: Aneks do umowy kredytowej
29/01/24 13:15  brak uprawnień POINTPACK SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
25/01/24 07:31  brak uprawnień Pointpack podpisał umowę dotyczącą współpracy z siecią sklepów na terenie Chorwacji
07:22 POINTPACK.PL S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z siecią sklepów na terenie Chorwacji
22/01/24 21:07 POINTPACK.PL S.A.: Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w IV kwartale 2023 r.
22/12/23 12:57 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
12:53 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
21/12/23 16:56 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
16:51 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
18/12/23 17:11 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
17:02 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
13/11/23 18:17  brak uprawnień POINTPACK SA (10/2023) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku Grupy Kapitałowej Pointpack S.A.
23/10/23 21:13 POINTPACK.PL S.A.: Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w III kw. 2023 r.
18/10/23 18:06 POINTPACK.PL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
12/10/23 23:12 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej