info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 15:41
kontakt
4MASS

Komunikaty

28/11/22 11:02 brak uprawnień 4MASS SA (28/2022) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
14/11/22 08:52 brak uprawnień 4MASS SA (27/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
14/10/22 10:26 brak uprawnień 4MASS SA (26/2022) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
10:22 brak uprawnień 4MASS SA (25/2022) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2022 roku
10/10/22 15:58 brak uprawnień 4MASS SA (24/2022) Uzupełnienie raportu o wydaniu decyzji przez KDPW w przedmiocie połączenia akcji Spółki
15:25 brak uprawnień 4MASS SA (23/2022) Wydanie decyzji przez KDPW w przedmiocie połączenia akcji Spółki
30/09/22 18:29 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki 4MASS S.A.
27/09/22 20:01 4MASS S.A.: Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami w związku ze scaleniem akcji
23/09/22 18:05 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
16/09/22 14:08 brak uprawnień 4MASS SA (22/2022) Rejestracja przez Sąd scalenia akcji oraz zmian statutu Spółki
06/09/22 13:46 brak uprawnień 4MASS SA (21/2022) Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie 4 akcji oraz zmian statutu Spółki
16/08/22 13:00 brak uprawnień 4MASS SA (20/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
12/08/22 14:21 brak uprawnień 4MASS SA (19/2022) Odpowiedzi na pismo akcjonariusza
11/08/22 10:34 4MASS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2022 roku
10:06 4MASS S.A.: Zmiana stanu posiadania