info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 22:14
kontakt
4MASS

Komunikaty

15/11/21 09:47  brak uprawnień 4MASS SA (24/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
10/11/21 16:14 4MASS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. na dzień 8 grudnia 2021 roku
16:11  brak uprawnień 4MASS SA (23/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. na dzień 8 grudnia 2021 roku
09/11/21 11:25  brak uprawnień 4MASS SA (22/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
29/10/21 18:17 4MASS S.A.: Zmiana miejsca realizacji projektu inwestycyjnego
18/10/21 09:11 4MASS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
13/10/21 16:51  brak uprawnień 4MASS SA (21/2021) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki
12/10/21 12:52 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11/10/21 13:44 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
06/10/21 16:55 4MASS S.A.: Zawarcie umowy zakupu nieruchomości w Wołominie oraz ustanowienie hipoteki
23/09/21 4MASS S.A.: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy
23/09/21 16:52 4MASS S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
03/09/21 20:13 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
19:15 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
02/09/21 07:02  brak uprawnień 4MASS SA (20/2021) Zmiany funkcji pełnionych przez Członków Zarządu