info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.22, godz. 09:35
kontakt
PASSUS

Komunikaty

31/01/23 09:40 PASSUS S.A.: Powołanie Członka Zarządu
09:31 PASSUS S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu
25/01/23 13:01 PASSUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
18/01/23 18:20  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - PASSUS
13/01/23 20:41  brak uprawnień Inflacja mdm może zwiększyć się w styczniu o 6-8 proc. - Kotecki, RPP
10/01/23 11:04  brak uprawnień Passus planuje w 2023 r. ekspansję zagraniczną - prezes
04/01/23 18:19  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - PASSUS
16:25 PASSUS S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji serii A1
03/01/23 14:26  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, A1, B, D, E i F spółki PASSUS S.A.
14:24  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, A1, B, D, E i F spółki PASSUS S.A.
14:22  brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, D, E i F spółki PASSUS S.A.
14:11 PASSUS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań
12:56  brak uprawnień Passus zadebiutuje na rynku równoległym GPW 10 stycznia, po przeniesieniu z NewConnect (opis)
12:48  brak uprawnień Passus zadebiutuje na rynku równoległym GPW 10 stycznia, po przeniesieniu z NewConnect
23/12/22 14:56 PASSUS S.A.: Zatwierdzenie Prospektu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego