info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 05:54
kontakt
PASSUS

Komunikaty

29/06/22 16:14 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy zaczącej
21/06/22 17:56  brak uprawnień PASSUS SA (13/2022) Powołanie i odwołanie osób nadzorujących
17:50 PASSUS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:41  brak uprawnień PASSUS SA (12/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.
09:55 PASSUS S.A.: Aktualizacja informacji o zawarciu istotnej umowy z bankiem
15/06/22 08:11  brak uprawnień Passus złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego (opis)
06:48  brak uprawnień Passus złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
14/06/22 21:55  brak uprawnień PASSUS SA (11/2022) Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
21:51 PASSUS S.A.: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
10/06/22 14:41 PASSUS S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 13/2022
09/06/22 17:24 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
02/06/22 16:49  brak uprawnień PASSUS SA (10/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie projektu uchwały
16:41 PASSUS S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie projektu uchwały.
25/05/22 12:11  brak uprawnień PASSUS SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 21.06.2022 r.
12:05 PASSUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 21.06.2022 r.