info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:25
kontakt
MLSYSTEM

Komunikaty

17/11/21 08:21  brak uprawnień Zysk netto ML System w okresie I-III kwartału 2021 roku spadł do 1,4 mln zł
07:58 ML SYSTEM S.A.: ML SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/10/21 19:28 ML SYSTEM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
29/09/21 09:17  brak uprawnień Badania wykazały 100-proc. skuteczność urządzenia Covid Detector - ML System
27/09/21 11:19  brak uprawnień ML System zawarł umowę o współpracy z grupą Pilkington
11:11 ML SYSTEM S.A.: Podpisanie umowy o współpracy
23/09/21 20:03 ML SYSTEM S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta serii D
18:21  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ML SYSTEM S.A.
13/09/21 18:31 ML SYSTEM S.A.: Przyznanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta
10/09/21 10:41 ML SYSTEM S.A.: Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację akcji w depozycie
09/09/21 09:03  brak uprawnień Ipopema rozpoczęła wydawanie rekomendacji dla ML System od zalecenia "kupuj", wartość godziwa 127 zł
08/09/21 08:35  brak uprawnień ML System miał w I półroczu 3,2 mln zł zysku netto wobec 8,1 mln zł przed rokiem
08:03 ML SYSTEM S.A.: ML SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/08/21 23:02 ML SYSTEM S.A.: Objęcie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
25/08/21 00:49 ML SYSTEM S.A.: Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych w depozycie