info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 09:07
kontakt
TSGAMES

Komunikaty

22/11/22 13:12  brak uprawnień Ten Square Games zaprezentuje aktualizację strategii w '23; w styczniu planuje kolejne przejęcie użytkowników
21/11/22 17:57  brak uprawnień Skorygowana EBITDA Ten Square Games w III kw. wyniosła 34,9 mln zł, powyżej konsensusu
17:31  brak uprawnień Wyniki Ten Square Games w III kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:01 TEN SQUARE GAMES S.A.: TEN SQUARE GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/22 17:25 TEN SQUARE GAMES S.A.: Komunikat KDPW - Rejestracja Akcji Serii C
16:56 TEN SQUARE GAMES S.A.: Dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu
12:57  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TEN SQUARE GAMES S.A.
08:24 TEN SQUARE GAMES S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ten Square Games S.A.
03/11/22 10:50 TEN SQUARE GAMES S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii C
02/11/22 08:30  brak uprawnień Przychody z gier Ten Square Games w październiku wyniosły ok. 6 mln USD - Sensor Tower
05/10/22 17:32  brak uprawnień Ten Square Games szacuje przychody w III kw. '22 na 137,3 mln zł
17:13 TEN SQUARE GAMES S.A.: Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 3Q 2022
02/10/22 11:59  brak uprawnień Przychody z gier Ten Square Games we wrześniu wyniosły ok. 6 mln USD - Sensor Tower
05/09/22 17:46  brak uprawnień Skorygowana EBITDA Ten Square Games w II kw. wyniosła 28,4 mln zł, poniżej konsensusu (opis)
17:21  brak uprawnień Skorygowana EBITDA Ten Square Games w II kw. wyniosła 28,4 mln zł, poniżej konsensusu