info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.04, godz. 18:16
kontakt
DITIX

Komunikaty

25/09/23 10:58 DITIX S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych
04/09/23 17:43  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki DITIX S.A.
24/08/23 17:47  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki DITIX
11/08/23 11:03  brak uprawnień DITIX SA (9/2023) Raport kwartalny Ditix S.A. za II kw. 2023 r.
01/07/23 10:56  brak uprawnień DITIX SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku DITIX Spółka Akcyjna
10:33 DITIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku.
03/06/23 15:39 DITIX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.
15:28  brak uprawnień DITIX SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.
31/05/23 07:46  brak uprawnień DITIX SA (6/2023) Raport roczny Ditix S.A. za rok 2022
07:42  brak uprawnień DITIX SA (5/2023) Skonsolidowany raport roczny Ditix S.A. za rok 2022
12/05/23 08:59  brak uprawnień DITIX SA (4/2023) Raport kwartalny Ditix S.A. za I kw. 2023 r.
17/03/23 13:48  brak uprawnień DITIX SA (3/2023) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
08/03/23 09:02 DITIX S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
06/03/23 09:15  brak uprawnień Ditix rozpoczął proces przeglądu opcji strategicznych
09:02 DITIX S.A.: Przegląd opcji strategicznych