info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.19, godz. 15:23
kontakt
DITIX

Komunikaty

01/06/24 12:01 DITIX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. na 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
11:53  brak uprawnień DITIX SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. na 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.
20/05/24 18:52 DITIX S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
18:45 DITIX S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/05/24 00:29  brak uprawnień DITIX SA (6/2024) Raport kwartalny Ditix S.A. za I kw. 2024 r.
22/04/24 17:17  brak uprawnień DITIX SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
12/04/24 17:47 DITIX S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09/04/24 21:23 DITIX S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
21:17 DITIX S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
21:05 DITIX S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
20/03/24 21:24  brak uprawnień DITIX SA (4/2024) Raport roczny Ditix S.A. za rok 2023
21:18  brak uprawnień DITIX SA (3/2024) Skonsolidowany raport roczny Ditix S.A. za rok 2023
19/03/24 18:36  brak uprawnień Ditix chce zrezygnować z produkcji gier komputerowych
18:27 DITIX S.A.: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
18/03/24 21:58 DITIX S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego