info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:31
kontakt
R22

Komunikaty

04/07/22 10:37  brak uprawnień R22 chce skupić do 80 tys. akcji własnych po 50 zł/szt
10:26 R22 S.A.: Podjęcie przez Zarząd R22 S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
14/06/22 19:11  brak uprawnień Vercom sfinalizował transakcję przejęcia MailerLite i Oxylionu
18:52 R22 S.A.: Finalizacja transakcji objęcia akcji Vercom S.A. i zbycia akcji Oxylion S.A., jako wkładu niepieniężnego
13/06/22 15:22 R22 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ R22 S.A. w dniu 27.06.2022 roku
07/06/22 06:35  brak uprawnień WZ R22 zdecydowało o wypłacie 0,71 zł dywidendy na akcję i buybacku za max. 4,3 mln zł
00:27 R22 S.A.: Wypłata dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
06/06/22 23:53 R22 S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 06.06.2022 roku
31/05/22 10:47  brak uprawnień Prezes R22 zgłosił projekty uchwał ws. wypłaty dywidendy i skupu akcji własnych
10:15 R22 S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. zwołanego na dzień 06 czerwca 2022 roku
20/05/22 18:11 R22 S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
18/05/22 07:24  brak uprawnień Skorygowany zysk netto j.d. R22 wzrósł w I kw. do 8,7 mln zł
17/05/22 22:25 R22 S.A.: R22 S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/22 10:40 R22 S.A.: Zawarcie przez Spółkę z Vercom S.A. aneksu do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2022
10/05/22 15:00 R22 S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.