info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:39
kontakt
CDA

Komunikaty

30/06/22 17:16 brak uprawnień CDA SA (9/2022) Podwyższenie kapitału zakładowego
08/06/22 17:55 CDA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r
17:52 brak uprawnień CDA wypłaci 1,85 zł dywidendy na akcję z zysku w 2021 roku
17:45 brak uprawnień CDA SA (8/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2022 r.
17:40 brak uprawnień CDA SA (7/2022) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok
17:37 CDA S.A.: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok
13/05/22 12:27 CDA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:21 brak uprawnień CDA SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11/05/22 16:48 brak uprawnień Zarząd CDA rekomenduje wypłatę 1,85 zł dywidendy na akcję
16:41 CDA S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2021 roku
16:30 brak uprawnień CDA SA (5/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
21/03/22 15:06 brak uprawnień CDA SA (4/2022) Raport roczny za 2021 rok
01/03/22 14:40 brak uprawnień CDA SA (3/2022) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
27/02/22 20:57 brak uprawnień CDA SA (2/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
18/02/22 17:15 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D2 i E spółki CDA S.A.