info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 22:53
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

07/12/21 20:43 MEDINICE S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o.
06/12/21 17:36 MEDINICE S.A.: Otrzymanie zawiadomień, o których mowa w art. 19 ust.1 MAR
02/12/21 18:47 MEDINICE S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 29 grudnia 2021 roku
18:35 MEDINICE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. na dzień 29 grudnia 2021 roku
30/11/21 22:58 MEDINICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 30 listopada 2021 r.
22:43 MEDINICE S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 30 listopada 2021 r.
23/11/21 22:00 MEDINICE S.A.: MEDINICE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:16 MEDINICE S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A.
11/11/21 12:20 MEDINICE S.A.: Rozpoczęcie fazy przewlekłej badania przedklinicznego w projekcie MiniMax
09/11/21 19:45 MEDINICE S.A.: Ogłoszenie projektów uchwał wprowadzonych na żądanie akcjonariusza do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku
19:35 MEDINICE S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku
03/11/21 18:27 MEDINICE S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 30 listopada 2021 roku
18:17 MEDINICE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. na dzień 30 listopada 2021 roku
27/10/21 17:25 MEDINICE S.A.: Zakończenie fazy ostrej badań przedklinicznych w projekcie MiniMax
10:21 MEDINICE S.A.: Postanowienie dotyczące dokonania wpisu w KRS o podwyższeniu kapitału w spółce JitMed sp. z o.o.