info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 10:45
kontakt
CMI

Komunikaty

04/07/22 13:33 CM INTERNATIONAL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
29/06/22 15:06  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CM International S.A.
11/06/22 16:52 CM INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na 29.06.2022 r.
16:23  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (7/2022) Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na 29.06.2022 r.
02/06/22 19:48 CM INTERNATIONAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International S.A. wraz z projektami uchwał
19:21  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/22 22:41  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (5/2022) Raport roczny za 2021 rok obrotowy.
18/05/22 07:31  brak uprawnień East Value Research obniża cenę docelową CM International do 37,8 zł
16/05/22 19:23  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (4/2022) Raport okresowy za I kw. 2022 r.
11/05/22 15:05 CM INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie zamówienia istotnej wartości na dostawę produktów Emitenta na rynek niemiecki
22/04/22 12:50  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (3/2022) Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021-2022
21/02/22 07:12  brak uprawnień East Value Research podwyższa cenę docelową CM International do 54,3 zł
14/02/22 23:47  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (2/2022) Raport okresowy za IV kw. 2021 r.
13/01/22 14:52  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
14:47 CM INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie wpisu w księdze wieczystej