info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 21:06
kontakt
7LEVELS

Komunikaty

22/02/24 12:51  brak uprawnień 7LEVELS SA (4/2024) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
21/02/24 12:42 7LEVELS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19/02/24 18:07 7LEVELS S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwał dotyczących wyrażenia zgody na emisję akcji serii F
16:09 7LEVELS S.A.: Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
12:29 7LEVELS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
15/02/24 13:54  brak uprawnień 7LEVELS SA (3/2024) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Spółki
07/02/24 15:38 7LEVELS S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania trzech gier na platformie PlayStation VR2 na konsoli PlayStation 5.
29/01/24 10:31 7LEVELS S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry Fight Legends: Fighting Games na konsolę Nintendo Switch.
26/01/24 12:04  brak uprawnień 7LEVELS SA (2/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
04/01/24 14:32  brak uprawnień 7LEVELS SA (1/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E
03/01/24 16:22 7LEVELS S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 10/2023
27/12/23 14:17 7LEVELS S.A.: Zawarcie umów objęcia oraz opłacenie akcji serii E
14/11/23 17:25  brak uprawnień 7LEVELS SA (12/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
06/10/23 18:01 7LEVELS S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii E
26/09/23 20:33  brak uprawnień 7LEVELS SA (11/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 26 września 2023 r.