info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:44
kontakt
MTENERGIA

Komunikaty

29/06/22 14:41 MINUTOR ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
14:29  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (20/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
13:48  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (19/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28/06/22 17:39  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (18/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
24/06/22 18:04 MINUTOR ENERGIA S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w MINUTOR Cellarium sp. z o.o.
21/06/22 12:13  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (17/2022) Zmiana adresu Spółki
10/06/22 11:36  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (16/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r.
11:33 MINUTOR ENERGIA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r.
08/06/22 18:37  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (15/2022) Wniosek akcjonariusza w sprawie uzupełnienia porządku obrad
MINUTOR ENERGIA S.A.: Wniosek akcjonariusza w sprawie uzupełnienia porządku obrad
06/06/22 17:15 MINUTOR ENERGIA S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie dystrybucji magazynów energii MTR Cells
02/06/22 16:42 MINUTOR ENERGIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.
16:30  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (14/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.
20/05/22 20:39  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (13/2022) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021
20:36  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (12/2022) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021