info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.21, godz. 10:25
kontakt
DOOK

Komunikaty

14/08/23 14:55  brak uprawnień DO OK SA (16/2023) Raport za II kwartał 2023 roku
 brak uprawnień DO OK SA (15/2023) Raport za II kwartał 2023 roku
19/07/23 12:18 DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AkcjonariuszySpółki oraz mieli co najmniej 5% głosów
12:16  brak uprawnień DO OK SA (14/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 lipca 2023 r. wraz z informacją o odstąpieniu od głosowania nad poszczególnymi
03/07/23 18:05  brak uprawnień DO OK SA (13/2023) Powołanie osoby zarządzającej
27/06/23 11:52  brak uprawnień DO OK SA (12/2023) Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej przez Organizatora ASO
22/06/23 22:18 DOOK S.A.: Sprostowanie do raportu bieżącego 6/2023/ESPI z dnia 22.06.2023 wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2023 r. wraz z projektami uchwał
22:11 DOOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2023 r. wraz z projektami uchwał
22:05  brak uprawnień DO OK SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2023 r. wraz z projektami uchwał
15/06/23 18:11  brak uprawnień GPW: Komunikat - DO OK
13/06/23 17:19  brak uprawnień DO OK SA (10/2023) Raport roczny skonsolidowany za rok 2022
31/05/23 19:58  brak uprawnień DO OK SA (9/2023) Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2022
29/05/23 22:53  brak uprawnień DO OK SA (8/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2022
02/05/23 13:18 DOOK S.A.: Sprzeda? udzia??w w sp??ce zale?nej
28/03/23 16:02 DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mielico najmniej 5% głosów