info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.18, godz. 15:32
kontakt
DOOK

Komunikaty

15/08/22 00:20  brak uprawnień DOOK SA (15/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022
07/07/22 15:52 DOOK S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu 2022 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - czerwiec 2022 roku
01/07/22 00:45 DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
30/06/22 15:52  brak uprawnień DOOK SA (14/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZA z dn. 30.06.2022
22/06/22 10:39  brak uprawnień DOOK SA (13/2022) Uchwała Zarządu DO OK SA w sprawie wydania warrantów subskrypcyjnych i zaoferowaniu akcji w ramach Programu Motywacyjnego
08/06/22 19:17 DOOK S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w maju 2022 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - maju 2022 roku
03/06/22 16:11  brak uprawnień DOOK SA (12/2022) Korekta ? uzupełnienie załącznika do raportu bieżącego nr 11/2022
16:04 DOOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
15:58  brak uprawnień DOOK SA (11/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
31/05/22 07:53  brak uprawnień DOOK SA (10/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021
13/05/22 00:47  brak uprawnień DOOK SA (9/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022
10/05/22 09:09 DOOK S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2022 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień 2022 roku
22/04/22 15:35 DOOK S.A.: Uzyskanie istotnego zamówienia na realizację aplikacji dla podmiotu duńskiego
21/04/22 13:30 DOOK S.A.: Zawarcie istotnej umowy o świadczenie usług doradczych IT z grupą Fortum
14/04/22 16:18 DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów