info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 05:54
kontakt
DOOK

Komunikaty

03/12/21 09:22 DOOK S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w listopadzie 2021 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - listopad 2021 roku
09:03 DOOK S.A.: Zmiana udziału w głosach Emitenta
10/11/21 16:22  brak uprawnień DOOK SA (9/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021
04/11/21 11:14 DOOK S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w październiku 2021 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - październik 2021 roku
26/10/21 09:24 DOOK S.A.: Zmiana udziału w głosach Emitenta
01/10/21 12:15 DOOK S.A.: Informacja o rozszerzeniu współpracy z Klientem
28/09/21 08:49 DOOK S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w III kwartale 2021 roku DO OK S.A.
22/09/21 14:55 DOOK S.A.: Informacja o nawiązaniu istotnej współpracy
15/09/21 18:20  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych serii B1 spółki DOOK S.A.
12/08/21 12:03  brak uprawnień DOOK SA (8/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
26/07/21 11:52 DOOK S.A.: Informacja o otrzymaniu istotnego zamówienia
20/07/21 17:26  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B1 spółki DO OK S.A.
28/06/21 13:13 DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej5% głosów
25/06/21 19:29  brak uprawnień DOOK SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25.06.2021 r
24/06/21 12:53 DOOK S.A.: Informacja o nawiązaniu współpracy z podmiotem działającym na rynku norweskim