info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.06, godz. 08:13
kontakt
THEDUST

Komunikaty

16/08/22 21:32  brak uprawnień THE DUST SA (7/2022) Raport kwartalny Spółki i jej Grupy Kapitałowej za II kwartał 2022 r.
03/08/22 10:31  brak uprawnień The Dust ma umowę wydawniczą z Kalypso Media Group o wartości 2,425 mln euro
10:14 THE DUST S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej pomiędzy The Dust a Kalypso Media Group na wydanie gry "I, the Inquisitor"
18/07/22 21:16 THE DUST S.A.: Sprzedaż praw do gry Car Thief Simulator
29/06/22 08:43 THE DUST S.A.: Zawarcie pomiędzy Two Horizons a Focus Home Interactive umowy wydawniczej na wydanie gry Hotel Renovator
25/06/22 20:39  brak uprawnień Two Horizons i Game Island, spółki zależne The Dust, będą pracować nad wejściem na NewConnect
19:35 THE DUST S.A.: Porozumienia zawarte przez The Dust S.A. i jej spółki zależne w zakresie współfinansowania i podziału przychodów z gier, a także o planowanym wprowadzeniu do obrotu akcji Two Horizons S.A. i Game Island S.A.
14/06/22 08:59 THE DUST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r.
08:54 THE DUST S.A.: Informacja na temat współpracy Two Horizons z Focus Home Interactive w zakresie wydania gry Hotel Renovator
13/06/22 09:00  brak uprawnień THE DUST SA (6/2022) Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
09/06/22 14:18 THE DUST S.A.: Zawarcie przez Game Island S.A. umowy wydawniczej z Toplitz Productions GmbH na wydanie gry Serum
07:15  brak uprawnień The Dust wprowadza program motywacyjny na lata 2023-25
08/06/22 22:36  brak uprawnień THE DUST SA (5/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2022 r.
22:32 THE DUST S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał, w tym uchwał dotyczących wprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2023-2025 opartego o akcje Spółki
23/05/22 15:26 THE DUST S.A.: Istotne informacje na temat gry "I, the Inquisitor"