info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:08
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

30/06/22 16:54 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH
16:28 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
29/06/22 16:21 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 dotyczącego wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
16:06  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI 20/2022 dotyczącego wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
28/06/22 18:54 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Złożenie do sądu zaktualizowanych propozycji układowych w ramach przyspieszonegopostępowania układowego
22/06/22 17:42 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o podpisaniu przez Nextbike GZM sp. z o.o. umowy z Miastem Stołecznym Warszawa na usługę "Warszawski Rower Publiczny"
13/06/22 12:32 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
12:20  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
12:09  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10/06/22 15:54 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
15:39  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
03/06/22 13:27 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2022 roku
13:09  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2022 roku
01/06/22 18:52 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
27/05/22 13:32 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o zmianie postanowienia w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem