info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 07:35
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

23/02/24 17:42 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy podwykonawczej z Nextbike GZM sp. z o.o. dotyczącej usługi uruchomienia, zarządzania i eksploatacji Systemu RM na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
19/02/24 08:59  brak uprawnień UOKiK nałożył ponad 791 tys. zł kary na Nextbike Polska
12/01/24 13:20 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2024 r.
10/01/24 18:30 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o powołaniu Członków Zarządu Emitenta do Zarządu Nextbike GZM sp. z o.o.
15:53  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2024) Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
15:45  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2024 r.
08/01/24 13:04  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
04/01/24 17:07 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Nieprawomocna decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
21/12/23 09:13  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2023) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
19/12/23 16:21  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2023) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Emitenta
12:49 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o oddaleniu zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych
14/12/23 13:22  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji na dzień 10 stycznia 2024 roku
13:13 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji na dzień 10 stycznia 2024 roku
15/11/23 10:18 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o oddaleniu wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych
14/11/23 19:21  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2023) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.