info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:24
kontakt
AQUATECH

Komunikaty

24/06/22 18:23  brak uprawnień AQT WATER SA (12/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16/05/22 19:11  brak uprawnień AQT WATER SA (11/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022
12/05/22 21:07 AQT WATER S.A.: Zawarcie umowy lock-up dotyczącej części akcji serii D 
06/05/22 18:00 AQT WATER S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
04/05/22 18:56 AQT WATER S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 maja 2022 r.
18:50  brak uprawnień AQT WATER SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
18:47  brak uprawnień AQT WATER SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 maja 2022 r.
07/04/22 22:02 AQT WATER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 maja 2022 r. 
21:54  brak uprawnień AQT WATER SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 maja 2022 r. 
13:19 AQT WATER S.A.: Otrzymanie dwóch zawiadomień w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
06/04/22 21:13 AQT WATER S.A.: Otrzymanie dwóch zawiadomień w trybie art. 19 MAR
01/04/22 22:02 AQT WATER S.A.: Podpisanie listu intencyjnego ze spółką Ścieki Polskie sp. z o.o.
30/03/22 21:02 AQT WATER S.A.: Zakończenie postępowania w sprawie wniosku Spółki o zawezwanie do próby ugodowej.
21/03/22 20:11  brak uprawnień AQT WATER SA (7/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021
23/02/22 15:21 AQT WATER S.A.: Rejestracja akcji serii D "AQT WATER" S.A. w depozycie papierów wartościowych.