info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.29, godz. 00:26
kontakt
AQUATECH

Komunikaty

27/02/24 08:57 AQT WATER S.A.: Otrzymanie stanowiska podtrzymującego decyzję o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie
19/02/24 17:40 brak uprawnień AQT WATER SA (2/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską
31/01/24 19:48 brak uprawnień AQT WATER SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
18/01/24 16:42 AQT WATER S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przesunięcia potencjałów wybranych elementów strategii Spółki
12/12/23 18:39 brak uprawnień AQT WATER SA (18/2023) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
07/11/23 18:25 brak uprawnień AQT WATER SA (17/2023) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
18:22 brak uprawnień AQT WATER SA (16/2023) Powołanie Prezesa Zarządu
06/11/23 19:01 AQT WATER S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 listopada 2023 r.
18:57 brak uprawnień AQT WATER SA (15/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
18:54 brak uprawnień AQT WATER SA (14/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 listopada 2023 r.
12:03 brak uprawnień AQT WATER SA (13/2023) Rezygnacja Prezesa Zarządu
03/11/23 18:41 brak uprawnień AQT WATER SA (12/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023
31/10/23 12:18 brak uprawnień AQT WATER SA (11/2023) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.
20/10/23 17:01 AQT WATER S.A.: Rozwiązanie Term Sheet z Naiad Water Investments
03/10/23 19:58 brak uprawnień AQT WATER SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 listopada 2023 r.