info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.28, godz. 03:17
kontakt
AQUATECH

Komunikaty

16/11/22 22:12 AQT WATER S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 grudnia 2022 roku
22:06  brak uprawnień AQT WATER SA (17/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 grudnia 2022 roku
14/11/22 22:02  brak uprawnień AQT WATER SA (16/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022
13/11/22 17:28 AQT WATER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 grudnia 2022 r. 
17:16  brak uprawnień AQT WATER SA (15/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 grudnia 2022 r. 
13/10/22 20:03 AQT WATER S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane
30/09/22 13:58 AQT WATER S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy
29/09/22 20:00 AQT WATER S.A.: Przyjęcie rozszerzonej strategii Spółki
26/09/22 16:21 AQT WATER S.A.: Zawarcie istotnej umowy na budowę 63 przydomowych oczyszczalni ścieków
16/08/22 21:08  brak uprawnień AQT WATER SA (14/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022
09/08/22 14:06  brak uprawnień KNF nałożyła 7,1 mln zł kar na byłego prezesa AQT Water
18/07/22 12:05  brak uprawnień KNF nałożyła na Wojciecha Babińskiego, prezesa AQT Water, 1,95 mln zł kary
05/07/22 16:04 AQT WATER S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie upowszechniania Idei 3W
04/07/22 20:54  brak uprawnień AQT WATER SA (13/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
11:23  brak uprawnień KNF nałożyła 1,2 mln zł kary na żonę byłego prezesa AQT Water