info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 02:14
kontakt
NESTMEDIC

Komunikaty

25/11/22 17:27  brak uprawnień NESTMEDIC SA (22/2022) Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 25 listopada 2022 roku
17:15 NESTMEDIC S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:10 NESTMEDIC S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 31/2022
15/11/22 15:46 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit Pro
14/11/22 19:22  brak uprawnień NESTMEDIC SA (21/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny na III kwartał 2022 Nestmedic Spółka Akcyjna
08/11/22 13:21  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect' akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki NESTMEDIC
03/11/22 19:50 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń PREGNABIT PRO
17:37  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki NESTMEDIC S.A.
28/10/22 16:30  brak uprawnień NESTMEDIC SA (20/2022) Zwołanie NWZA na dzień 25 listopada 2022 roku
16:24 NESTMEDIC S.A.: Zwołanie NWZA na dzień 25 listopada 2022 roku
14/10/22 12:18 NESTMEDIC S.A.: Rejestracja produktu Emitenta w MHRA
27/09/22 11:26 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie listu intencyjnego
25/08/22 13:03 NESTMEDIC S.A.: Uzyskanie przez Emitenta Świadectwa wolnej sprzedaży
16/08/22 15:31  brak uprawnień NESTMEDIC SA (19/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny na II kwartał 2022
04/08/22 19:20 NESTMEDIC S.A.: Przystąpienie do procesu certyfikacji FDA