info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.21, godz. 09:58
kontakt
NESTMEDIC

Komunikaty

04/09/23 10:06 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie istotnej umowy
11/08/23 20:23  brak uprawnień NESTMEDIC SA (20/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 Nestmedic Spółka Akcyjna
03/08/23 09:58 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej
12/07/23 10:56 NESTMEDIC S.A.: Zmiana stanu posiadania
11/07/23 16:03 NESTMEDIC S.A.: Zmiana stanu posiadania
28/06/23 18:07  brak uprawnień Nestmedic rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
17:54 NESTMEDIC S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
17:50 NESTMEDIC S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:46  brak uprawnień NESTMEDIC SA (19/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
17:43  brak uprawnień NESTMEDIC SA (18/2023) Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2023 roku wraz z informacją o uchwałach niepodjętych oraz zgłoszonych sprzeciwach
23/06/23 17:53  brak uprawnień NESTMEDIC SA (17/2023) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta
20/06/23 09:39 NESTMEDIC S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/2023
09:33  brak uprawnień NESTMEDIC SA (16/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 15/2023
06/06/23 14:56  brak uprawnień ZWZ Nestmedic zdecyduje ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
14:34 NESTMEDIC S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r.