info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.02, godz. 13:42
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

21/09/23 18:47  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BERG HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI
07/09/23 17:53  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki BERG HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI na rynku NewConnect
07/08/23 18:29 BERG HOLDING S.A.: Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect
17:11  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BERG HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect
03/08/23 18:40  brak uprawnień BERG HOLDING SA (13/2023) Życiorys zawodowy osoby zarządzającej
02/08/23 17:43 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie otrzymania postanowienia Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta
16/05/23 14:35 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie uruchomienia przez spółkę celową Nagoszyn Sp. z o.o. współzależną od spółki zależnej Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW
12/04/23 15:36  brak uprawnień BERG HOLDING SA (11/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
29/03/23 15:53 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta - Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
15:51 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta - Śląskie Kamienice S.A. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
28/03/23 23:48  brak uprawnień BERG HOLDING SA (10/2023) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
27/03/23 17:54  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BERG HOLDING
21/03/23 23:33  brak uprawnień BERG HOLDING SA (9/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
23:30  brak uprawnień BERG HOLDING SA (8/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
23:28  brak uprawnień BERG HOLDING SA (7/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 rok