info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:23
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

15/11/21 18:29  brak uprawnień BERG HOLDING SA (18/2021) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 roku Berg Holding Spółka Akcyjna
08/11/21 14:21  brak uprawnień BERG HOLDING SA (17/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
18/10/21 09:28  brak uprawnień BERG HOLDING SA (16/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/10/21 14:14 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. umowy sprzedaży
27/09/21 18:28  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BERG HOLDING S.A.
24/09/21 14:41 BERG HOLDING S.A.: Dokonanie przydziału akcji serii E przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A.
14:36 BERG HOLDING S.A.: Uzupełnienie informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A.
13/09/21 15:59 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę Elektrownia Słoneczna 114 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW
09/09/21 16:12 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A.
07/09/21 17:20  brak uprawnień GPW: w sprawie systemu notowań akcjami spółki BERG HOLDING S.A. na rynku NewConnect
06/09/21 16:06 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie dwóch umów o pełnienie funkcji animatora dla akcji Emitenta
04/09/21 12:16 BERG HOLDING S.A.: Zmiana umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta
03/09/21 17:46  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki BERG HOLDING S.A. na rynku NewConnect
11:08  brak uprawnień BERG HOLDING SA (15/2021) Zawarcie aneksu do umowy o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)
31/08/21 16:00  brak uprawnień BERG HOLDING SA (14/2021) Korekta raport okresowego za II kwartał 2021 roku Berg Holding Spółka Akcyjna