info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:39
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

30/06/22 16:10  brak uprawnień BERG HOLDING SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
09/06/22 16:12  brak uprawnień Berg Holding zaktualizował strategię, zakłada m.in. debiut na rynku głównym GPW
15:59 BERG HOLDING S.A.: Aktualizacja strategii rozwoju Emitenta
03/06/22 09:13  brak uprawnień BERG HOLDING SA (11/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
09:05 BERG HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
31/05/22 19:22  brak uprawnień BERG HOLDING SA (10/2022) Raport roczny Spółki za rok 2021
18/05/22 12:59 BERG HOLDING S.A.: Wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem - NETSU S.A.
16/05/22 16:10  brak uprawnień BERG HOLDING SA (9/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
11/05/22 12:01  brak uprawnień BERG HOLDING SA (8/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
10/05/22 12:46  brak uprawnień BERG HOLDING SA (7/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
04/05/22 14:03  brak uprawnień BERG HOLDING SA (6/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
22/04/22 14:32 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie zawarcia umowy dystrybucyjnej przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem - NETSU S.A.
14/04/22 16:00 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej przez Spółkę zależną od Emitenta - Farmy Fotowoltaiki S.A.
13/04/22 14:23 BERG HOLDING S.A.: Wstępne wyniki finasowe za I kwartał 2022 roku spółki zależnej od Emitenta - Śląska Prohibicja S.A.
11/04/22 15:08 BERG HOLDING S.A.: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy spółki zależnej od Śląskie Kamienice S.A. - spółki zależnej od Emitenta