info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 05:15
kontakt
MTRANS

Komunikaty

28/09/21 10:19  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki M-TRANS S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
16/12/20 20:06 M-TRANS S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
19:59  brak uprawnień M-TRANS SA (9/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30/11/20 20:56  brak uprawnień M-TRANS SA (8/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
20:48 M-TRANS S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/11/20 11:46 M-TRANS S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
13/11/20 07:39  brak uprawnień M-TRANS SA (7/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
02/11/20 16:21 M-TRANS S.A.: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie (w górę) przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów
24/10/20 18:40 M-TRANS S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
18:31  brak uprawnień M-TRANS SA (6/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
06/10/20 11:24 M-TRANS S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
10:53  brak uprawnień M-TRANS SA (5/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
09/09/20 10:03 M-TRANS S.A.: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie (w dół) przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów
11/05/20 11:37 M-TRANS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.04.2020 roku
03/05/20 20:34  brak uprawnień M-TRANS SA (4/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.04.2020 roku