info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:45
kontakt
NEURONE

Komunikaty

12/07/22 22:20 Neurone Studio S.A.: Zawarcie umowy warunkowej
05/07/22 16:18 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (12/2022) Powołanie osób zarządzających
01/07/22 17:34 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (11/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
12:24 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (10/2022) Rezygnacja osoby zarządzającej
12:13 Neurone Studio S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
12:03 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 r.
03/06/22 21:40 Neurone Studio S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
19:54 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
31/05/22 17:09 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (7/2022) Raport roczny za rok 2021
24/05/22 21:15 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
20/05/22 22:08 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (5/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
10:25 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (4/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej
13/05/22 20:51 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
11/02/22 19:13 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (2/2022) Raport okresowy za 4 kwartał 2021 roku
30/01/22 22:27 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku