info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:06
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

24/11/22 14:29 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
17/11/22 22:25 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta.
16/11/22 19:04 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/22 18:31 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w październiku 2022 r.
26/10/22 21:12 ARTIFEX MUNDI S.A.: Decyzja ZUS wobec spółki zależnej w sprawie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zapłata tych zaległych składek.
25/10/22 15:48 ARTIFEX MUNDI S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A3 do obrotu na rynku regulowanym GPW.
12:52  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A3 spółki ARTIFEX MUNDI S.A.
08:39  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową akcji Artifex Mundi do 8,3 zł
20/10/22 17:23 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 października 2022 r.
17:21 ARTIFEX MUNDI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 października 2022 r.
14/10/22 09:29 ARTIFEX MUNDI S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A3 do obrotu na GPW
11/10/22 08:47 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy we wrześniu 2022 r.
23/09/22 16:30 ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21/09/22 18:24 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/22 21:22 ARTIFEX MUNDI S.A.: Utworzenie rezerwy finansowej w spółce zależnej od Artifex Mundi S.A.