info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 22:52
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

24/11/21 19:51 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/11/21 21:42 ARTIFEX MUNDI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
15/11/21 21:17 ARTIFEX MUNDI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
10/11/21 23:44 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki
27/10/21 13:17  brak uprawnień Artifex Mundi pracuje nad nową grą RPG, która może kosztować kilkanaście mln zł
25/10/21 18:58  brak uprawnień Artifex Mundi szacuje zysk netto w III kw. 2021 r. na 3,3 mln zł
18:38 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy za III kwartał 2021 r.
22/10/21 09:24  brak uprawnień Trigon DM obniżyli cenę docelową akcji Artifex Mundi do 18,3 zł
13/10/21 10:25 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08/10/21 17:59 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta
17:36 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy we wrześniu 2021 r.
29/09/21 18:01 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/21 21:23 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w sierpniu 2021 r.
18:10  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje kupno akcji Artifex Mundi z ceną docelową 21 zł
01/09/21 23:27 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy za I półrocze 2021 r.