info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:31
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

03/12/21 17:50  brak uprawnień PREFA GROUP SA (24/2021) Umorzenie instrumentów finansowych Emitenta
02/12/21 16:00 Prefa Group S.A.: Podpisanie umowy poręczenia przez spółkę zależną Osada za Lasem Sp. z o. o.
01/12/21 15:56 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania spółki zależnej Nowa Dąbrowa Sp. z o.o.
15:23 Prefa Group S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych
11:57  brak uprawnień PREFA GROUP SA (23/2021) Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii H
26/11/21 19:24 Prefa Group S.A.: Postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce Osiedle Komorniki Sp. z o. o.
23/11/21 17:17 Prefa Group S.A.: Postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o. o.
19/11/21 17:29 Prefa Group S.A.: Podpisanie aneksu do umowy ramowej z dnia 15 lipca 2021 roku - finansowanie działalności Emitenta
17:23 Prefa Group S.A.: Nabycie przez Prefa Group S.A. obligacji serii C celem umorzenia
15/11/21 17:34  brak uprawnień PREFA GROUP SA (22/2021) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 r.
17:19  brak uprawnień PREFA GROUP SA (21/2021) Umorzenie instrumentów finansowych Emitenta
17:11 Prefa Group S.A.: Rejestracja w KRS spółki zależnej od Emitenta
10/11/21 16:39 Prefa Group S.A.: Uchwała Zarządu Prefa Construction Sp. z o. o. w sprawie emisji obligacji serii B
08/11/21 18:23 Prefa Group S.A.: Zmiana programu emisji obligacji
18:04 Prefa Group S.A.: Dojście do skutku emisji obligacji serii G