info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 09:54
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

27/07/22 16:16 Prefa Group S.A.: Zawarcie dwóch umów zmieniających umowy sprzedaży z dnia 13 maja 2022 roku
22/07/22 16:30 Prefa Group S.A.: Ustanowienie istotnych zabezpieczeń
20/07/22 16:34 Prefa Group S.A.: Zawarcie dwóch umów zmieniających umowy sprzedaży z dnia 13 maja 2022 roku
15/07/22 14:28 Prefa Group S.A.: Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z emisją akcji serii C oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii C
14:21  brak uprawnień PREFA GROUP SA (22/2022) Informacje o ofercie publicznej akcji serii C z prawem poboru Prefa Group Spółka Akcyjna
08/07/22 17:53 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
12:57 Prefa Group S.A.: Zawarcie istotnych umów pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta
04/07/22 15:10 Prefa Group S.A.: Zawarcie istotnej umowy
30/06/22 21:31 Prefa Group S.A.: Ustanowienie przez spółkę zależną Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w KW PO2P/00280047/8
20:58  brak uprawnień PREFA GROUP SA (21/2022) Powołanie Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
16:02 Prefa Group S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
15:33  brak uprawnień PREFA GROUP SA (20/2022) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru Spółki Prefa Group S.A.
15:18  brak uprawnień PREFA GROUP SA (19/2022) Uzupełnienie Raportu EBI 18/2022: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. Prefa Group Spółka Akcyjna
14:40  brak uprawnień PREFA GROUP SA (18/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. Prefa Group Spółka Akcyjna
29/06/22 16:39 Prefa Group S.A.: Zakup udziałów w spółce Park Developer Sp. z o.o.