info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.27, godz. 01:25
kontakt
DDISTANCE

Komunikaty

21/05/24 16:46 DRAW DISTANCE SA: Ustalenie daty premiery gry "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" na platformach mobilnych
15/05/24 15:31  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (7/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
15/04/24 12:41  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (6/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
29/03/24 16:51 DRAW DISTANCE SA: Zawarcie przez Emitenta umowy wydawniczo-portingowej dla gry "Serial Cleaner"
20/03/24 22:12  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (5/2024) Raport roczny Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie za rok 2023 - korekta raportu nr 4/2024 z dnia 20 marca 2024 roku
17:30  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (4/2024) Raport roczny Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie za rok 2023
13/03/24 16:34  brak uprawnień 20 projektów z dofinansowaniem w ramach "Programu Wsparcia Gier Wideo"
14:14 DRAW DISTANCE SA: Przyznanie Emitentowi dofinansowania w ramach konkursu Program Wsparcia Gier Wideo
08/03/24 14:44  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (3/2024) Ustalenie tekstu jednolitego statutu Emitenta
31/01/24 15:59  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
11/01/24 11:21  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (1/2024) Rejestracja zmiany statutu Spółki przez sąd rejestrowy
28/12/23 11:36 DRAW DISTANCE SA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.12.2023 r.
11:05  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (12/2023) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
01/12/23 18:58  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2023 r.
18:54 DRAW DISTANCE SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2023 r.