info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 21:11
kontakt
OUTDOOR

Komunikaty

08/02/24 09:59  brak uprawnień OUTDOORZY SA (2/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 marca 2024 r.
09:53 OUTDOORZY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 marca 2024 r.
24/01/24 13:37 OUTDOORZY S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
23/01/24 19:16 OUTDOORZY S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie
12/01/24 10:17  brak uprawnień OUTDOORZY SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
21/11/23 11:59 OUTDOORZY S.A.: Zawarcie umowy na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pobrexitowarezerwa dostosowawcza
10/11/23 13:03  brak uprawnień OUTDOORZY SA (9/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
23/10/23 22:03  brak uprawnień OUTDOORZY SA (8/2023) Powołanie Członka Zarządu
28/09/23 12:25 OUTDOORZY S.A.: Otrzymanie pozytywnej decyzji w zakresie przyznania dofinansowania w ramach ProgramuOperacyjnego Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
10/08/23 13:24  brak uprawnień OUTDOORZY SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
28/07/23 19:05 OUTDOORZY S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
26/06/23 21:13 OUTDOORZY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2023 r.
21:04  brak uprawnień OUTDOORZY SA (6/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/05/23 12:27 OUTDOORZY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2023 r.
12:10  brak uprawnień OUTDOORZY SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2023 r.