info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:15
kontakt
OUTDOOR

Komunikaty

10/11/22 11:01  brak uprawnień OUTDOORZY SA (9/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
10/08/22 09:27  brak uprawnień OUTDOORZY SA (8/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
09/08/22 22:30 OUTDOORZY S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
29/06/22 13:10  brak uprawnień OUTDOORZY SA (7/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
13:04 OUTDOORZY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
12:51  brak uprawnień OUTDOORZY SA (6/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/22 12:08 OUTDOORZY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.
12:00  brak uprawnień OUTDOORZY SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.
10/05/22 09:36  brak uprawnień OUTDOORZY SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
15/03/22 11:51  brak uprawnień OUTDOORZY SA (3/2022) Raport okresowy za 2021 rok
23/02/22 09:26  brak uprawnień OUTDOORZY SA (2/2022) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
21/01/22 12:24  brak uprawnień OUTDOORZY SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
10/11/21 09:55  brak uprawnień OUTDOORZY SA (8/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
17/09/21 11:46 OUTDOORZY S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
06/09/21 19:40 OUTDOORZY S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze