info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.23, godz. 13:28
kontakt
TERMO

Komunikaty

22/03/23 16:23 TERMO2POWER S.A.: Wycofanie wniosku o wprowadzenie akcji serii B do obrotu.
16:13  brak uprawnień TERMO2POWER SA (4/2023) Rozwiązanie umowy o wprowadzenie akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect za porozumieniem stron.
20/03/23 13:38 TERMO2POWER S.A.: Umowa dostawy MINI BIOGAZOWNI MBD 500.
14/03/23 22:11 TERMO2POWER S.A.: Istotne informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta.
15/02/23 19:12  brak uprawnień TERMO2POWER SA (3/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
14/02/23 21:27  brak uprawnień TERMO2POWER SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
31/01/23 18:11  brak uprawnień TERMO2POWER SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023.
18/01/23 22:01 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
21:41 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
12/01/23 13:10 TERMO2POWER S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Forty spółka jawna.
11/01/23 16:00 TERMO2POWER S.A.: Wprowadzenie do sprzedaży zestawów minibiogazowni - szklarni hydroponicznych - rozliczenie wykonania jednostki demonstracyjnej.
15:37 TERMO2POWER S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących współpracy z Zakładem Rolnym Bieniów w zakresie dotyczącym farm koparek kryptowalut oraz projektu fotowoltaicznego o mocy 2MW.
15:08 TERMO2POWER S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących sprzedaży kontenerowej mikrobiogazowni dla osoby fizycznej.
15:00 TERMO2POWER S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących sprzedaży kontenerowej mikrobiogazowni do Zakładu Rolnego Bieniów.
29/12/22 18:57 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu dotychczas posiadanego udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów.