info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 16:49
kontakt
NOOBZ

Komunikaty

14/02/24 17:48  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał roku obrachunkowego 2023 Noobz from Poland Spółka Akcyjna
13/02/24 18:42 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zwiększenie stanu posiadania akcji w spółce zależnej
12/02/24 23:57 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
24/01/24 11:24  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 Noobz from Poland Spółka Akcyjna
05/01/24 20:51 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Podpisanie porozumienia inwestycyjnego oraz objęcie akcji przez inwestora zewnętrznego w spółce zależnej Play of Battle S.A.
06/12/23 17:56 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie wniesienia aportu do spółki Play of Battle S.A.
14/11/23 20:34  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (9/2023) Raport okresowy za III kwartał roku obrachunkowego 2023
17/10/23 23:13 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Informacja o zmianie w Zarządzie spółki stowarzyszonej - Play of Battle S.A.
08/09/23 23:37 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku
29/08/23 17:43 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Uregulowanie stosunków pomiędzy Noobz from Poland S.A. a 505 GAMES S.p.A.
14/08/23 19:23  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (8/2023) Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2023 roku
28/07/23 19:59  brak uprawnień Noobz from Poland będzie współpracował z Games Operators w preprodukcji gry "Total Tank World"
19:20 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Rozpoczęcie współpracy z Games Operators S.A. przy preprodukcji gry
12/07/23 18:05 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
03/07/23 19:14  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (7/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku