info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:47
kontakt
NOOBZ

Komunikaty

19/07/22 17:47 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Noobz from Poland S.A.
18/07/22 19:43 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Noobz from Poland S.A.
14/07/22 19:53  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (16/2022) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki
06/07/22 22:32 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
01/07/22 18:16  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (15/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
30/06/22 19:06  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (14/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
16/06/22 19:45  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (13/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii H
03/06/22 23:48 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noobz from Poland S.A na dzień 30 czerwca 2022 r.
23:30  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (12/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noobz from Poland S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku
31/05/22 22:59  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (11/2022) Raport roczny Spółki za rok 2021 rok
20/05/22 20:49  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (10/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
16/05/22 22:47  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (9/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
13/05/22 23:04 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Informacja o zmianach w polityce rachunkowości Emitenta mających zastosowanie dla roku 2021 oraz korekcie Bilansu Otwarcia na dzień 01.01.2021 r.
11/05/22 13:14  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (8/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku
26/04/22 23:32 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H oraz akcji serii I