info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 04:57
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

04/11/21 08:58  brak uprawnień 4MOBILITY SA (15/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
02/11/21 18:00  brak uprawnień 4MOBILITY SA (14/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2021 roku
15/10/21 14:57 4MOBILITY S.A.: Zawarcie umowy poufności w zakresie przystąpienia przez potencjalnego Inwestora do badania due diligence Spółki
19/08/21 18:56  brak uprawnień Movens Venture Capital chce odkupić od PGE Nowa Energia pakiet akcji 4Mobility
18:41 4MOBILITY S.A.: Informacja o złożonej PGE Nowa Energia ofercie odkupu akcji 4Mobiltiy S.A. i opcji dalszego finansowania 4Mobility S.A. przez Movens Venture Capital Sp. z o.o.
18:35 4MOBILITY S.A.: Odmowa udzielenia Spółce pożyczki od PGE Nowa Energia Sp. z. o. o.
05/08/21 21:58  brak uprawnień 4MOBILITY SA (13/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
03/08/21 23:25  brak uprawnień 4MOBILITY SA (12/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2021 roku
21/06/21 17:26  brak uprawnień 4MOBILITY SA (11/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 21 czerwca 2021 r. oraz informacja o uchwałach niepodjętych
17:15 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.
21/05/21 16:30 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2021 r.
16:18  brak uprawnień 4MOBILITY SA (10/2021) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Mobility S.A. oraz treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
17/05/21 20:47  brak uprawnień 4MOBILITY SA (9/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
30/04/21 21:33  brak uprawnień 4MOBILITY SA (8/2021) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 maja 2021 r. w związku z żądaniem Akcjonariusza
23/04/21 14:57  brak uprawnień 4MOBILITY SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 maja 2021 r.