info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.22, godz. 02:27
kontakt
LUKARDI

Komunikaty

12/02/24 23:55  brak uprawnień LUKARDI SA (2/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.
31/01/24 14:59 LUKARDI S.A.: Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o.
23/01/24 14:43  brak uprawnień LUKARDI SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
14/11/23 23:31  brak uprawnień LUKARDI SA (14/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku.
02/11/23 14:39 LUKARDI S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
27/10/23 15:08 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lukardi S.A. rozpoczętym w dniu 6 października 2023 roku a zakończonym w dniu 27 października 2023 roku.
14:35  brak uprawnień LUKARDI SA (13/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi S.A. zwołane na dzień 6 października 2023 roku, po wznowieniu obrad w dniu 27 października.
06/10/23 15:21 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Lukardi S.A. w dniu 6 października 2023 r.
14:48  brak uprawnień LUKARDI SA (12/2023) Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy Lukardi Spółka Akcyjna
28/09/23 14:30 LUKARDI S.A.: Przedłużenie negocjacji
19/09/23 15:13 LUKARDI S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Aniołowie Konsultingu sp. z o.o.
05/09/23 22:34 LUKARDI S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Aniołowie Konsultingu sp. z o.o.
18:08 LUKARDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2023 r. wraz z projektami uchwa
18:02  brak uprawnień LUKARDI SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2023 r. wraz z projektami uchwał
29/08/23 18:04 LUKARDI S.A.: Podpisanie planu połączenia ze spółką zależną Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o.