info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 03:50
kontakt
SOFTBLUE

Komunikaty

14/07/22 18:28  brak uprawnień KNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami 5 spółek z NC
01/07/22 20:46 SOFTBLUE S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
29/06/22 21:34  brak uprawnień SOFTBLUE SA (18/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
21:28 SOFTBLUE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softblue S.A. z dn. 29 czerwca 2022 r.
22/06/22 19:11  brak uprawnień SOFTBLUE SA (17/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
21/06/22 20:35 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
20:31 SOFTBLUE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
20:28 SOFTBLUE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
14/06/22 17:26  brak uprawnień SOFTBLUE SA (16/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17:22 SOFTBLUE S.A.: Ziszczenie się warunku przeniesienia Przedsiębiorstwa na Softblue S.A.
11:02  brak uprawnień SOFTBLUE SA (15/2022) Wejście w życie uchwały o powołaniu Członka Zarządu
10:41  brak uprawnień SOFTBLUE SA (14/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
02/06/22 18:09  brak uprawnień SOFTBLUE SA (13/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
17:53  brak uprawnień SOFTBLUE SA (12/2022) Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję
17:46 SOFTBLUE S.A.: Informacja o rozwiązaniu istotnej umowy