info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 16:47
kontakt
UNIFIED

Komunikaty

30/11/22 18:50 UNIFIED FACTORY S.A.: Informacja dotycząca spółki zależnej databroker S.A.
10:51 UNIFIED FACTORY S.A.: Komunikat ws. realizacji układu
14/11/22 19:54  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (7/2022) Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku
22/08/22 11:07 UNIFIED FACTORY S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu oraz powołanie Członka Rady Nadzorczej w Unified Factory S.A.
19/08/22 18:28 UNIFIED FACTORY S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 sierpnia 2022 roku
18:22 UNIFIED FACTORY S.A.: Lista Akcjonariuszy zarejestrowanych na ZWZA Unified Factory SA z dnia 19.08.2022.
15/08/22 11:01  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (6/2022) Skonsolidowany raport za II kwartał 2022 roku
12/08/22 10:10  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (5/2022) Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021
01/08/22 20:58  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (4/2022) Termin publikacji raportów rocznych za 2021 rok - aktualizacja
29/07/22 20:27  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (3/2022) Termin publikacji raportów rocznych za 2021 rok
19/07/22 15:21 UNIFIED FACTORY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 sierpnia 2022 roku
28/06/22 15:26 UNIFIED FACTORY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok
21/06/22 08:35  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki UNIFIED FACTORY S.A.
11/06/22 11:07 UNIFIED FACTORY S.A.: Wniosek o zmianę porządku obrad ZWZA w dniu 05.07.2022.
10/06/22 15:17 UNIFIED FACTORY S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej