info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 16:43
kontakt
GEOTRANS

Komunikaty

26/11/21 15:01 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
10/11/21 15:10 GEOTRANS S.A.: Podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
08:21  brak uprawnień GEOTRANS SA (12/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
29/10/21 12:40 GEOTRANS S.A.: Wybór oferty konsorcjum z udziałem Emitenta w postępowaniu przetargowym
20/10/21 10:35 GEOTRANS S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2021 r.
23/09/21 16:04 GEOTRANS S.A.: Korekta raportu ESPI nr 32/2021
14:17 GEOTRANS S.A.: Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży
09/09/21 13:55 GEOTRANS S.A.: Nałożenie na spółkę administracyjnej kary pieniężnej
02/09/21 14:19 GEOTRANS S.A.: Informacja z otwarcia oferty
01/09/21 14:39  brak uprawnień GEOTRANS SA (11/2021) Rejestracja zmiany w Statucie Spółki
18/08/21 06:55  brak uprawnień East Value Research obniżył cenę docelową Geotransu do 18,4 zł
12/08/21 08:17  brak uprawnień GEOTRANS SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
26/07/21 17:40 GEOTRANS S.A.: Zawiązanie spółki celowej
14:38 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego
20/07/21 08:09 GEOTRANS S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2021 r.