info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.08, godz. 19:45
kontakt
JUJUBEE

Komunikaty

28/11/23 18:44  brak uprawnień JUJUBEE SA (14/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18:40 JUJUBEE S.A.: Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16/11/23 13:22 JUJUBEE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego połączenia Jujubee S.A. z Blue Technology S.A.
14/11/23 16:09  brak uprawnień JUJUBEE SA (13/2023) Raport Okresowy za III kwartał 2023r.
31/10/23 16:26 JUJUBEE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
16:08  brak uprawnień JUJUBEE SA (12/2023) Rejestracja zmian Statutu Jujubee S.A.
15/09/23 11:04  brak uprawnień Jujubee rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
10:50 JUJUBEE S.A.: Podjęcie uchwały zarządu ws. rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych
10:42  brak uprawnień JUJUBEE SA (11/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji serii N przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego oraz subskrypcji akcji serii O
11/09/23 17:45 JUJUBEE S.A.: Opłacenie akcji serii N emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego oraz akcji serii O
07/09/23 18:33 JUJUBEE S.A.: Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
18:27 JUJUBEE S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego
06/09/23 12:52  brak uprawnień JUJUBEE SA (10/2023) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
12:46 JUJUBEE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
05/09/23 23:18 JUJUBEE S.A.: Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze