info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.06, godz. 17:59
kontakt
GETBACK

Komunikaty

29/06/22 23:09 CAPITEA S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r.
22:46 CAPITEA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capitea S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r.
22:40 CAPITEA S.A.: Zawarcie przez Capitea S.A. dwóch umów zastawu rejestrowego
28/06/22 23:29 CAPITEA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r.
25/06/22 10:38 CAPITEA S.A.: Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję oraz rezygnacja z ubiegania się o powołanie na kolejną kadencję
21/06/22 19:39 CAPITEA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r
09/06/22 20:59 CAPITEA S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r.
02/06/22 23:15 CAPITEA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 29 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał
30/05/22 19:33 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/22 23:09 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A.
22:34 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A.
22/04/22 02:21 CAPITEA S.A.: Odzyski za I kwartał 2022
14/04/22 18:58 CAPITEA S.A.: Realizacja płatności czwartej raty układowej
28/03/22 22:08 CAPITEA S.A.: Realizacja przyspieszonej płatności całości 5. raty układowej oraz części 6. raty układowej
03/03/22 22:20 CAPITEA S.A.: Przyspieszona wypłaty całości 5. oraz części 6. raty układowej