info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:59
kontakt
LOKUM

Komunikaty

24/06/22 14:47 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
10:19 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
22/06/22 14:45 LOKUM DEWELOPER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku
14:40  brak uprawnień Lokum Deweloper wypłaci 1,65 zł dywidendy na akcję
14:36 LOKUM DEWELOPER S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
14:30 LOKUM DEWELOPER S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
06/06/22 12:30 LOKUM DEWELOPER S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
27/05/22 11:09 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
26/05/22 13:15 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 22.06.2022 r. oraz projekty dokumentów
13:01 LOKUM DEWELOPER S.A.: Ustalenie zasad ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce
12:18  brak uprawnień Lokum Deweloper planuje wypłacić 1,65 zł dywidendy na akcję
12:12 LOKUM DEWELOPER S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
24/05/22 17:30 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
20/05/22 14:23 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
18/05/22 18:00 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR