info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 05:26
kontakt
ZORTRAX

Komunikaty

22/11/21 11:21 ZORTRAX S.A.: Podjęcie przez Zarząd Zortrax S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji serii H
19/11/21 17:02 ZORTRAX S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie 108 746 700 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect
12/11/21 17:15  brak uprawnień ZORTRAX SA (27/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku Zortrax Spółka Akcyjna
08/11/21 17:22  brak uprawnień ZORTRAX SA (26/2021) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2021 r.
05/11/21 07:46  brak uprawnień ZORTRAX SA (25/2021) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
22/10/21 16:00 ZORTRAX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
19/10/21 15:52  brak uprawnień ZORTRAX SA (24/2021) Powołanie prokurentów
18/10/21 15:41 ZORTRAX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
15/10/21 17:23 ZORTRAX S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
16:03 ZORTRAX Sp. z o.o.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/10/21 17:33 ZORTRAX S.A.: Powiadomienia o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz przez osobę blisko związaną
01/10/21 15:40 CORELENS S.A.: Zawarcie umowy pomiędzy Zortrax S.A. a Europejską Agencją Kosmiczną
17/09/21 13:58  brak uprawnień ZORTRAX SA (23/2021) Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta zmian w składzie Zarządu Spółki
07/09/21 12:35 CORELENS S.A.: Zawarcie umowy o współpracy Zortrax S.A. ze spółką zależną Zortrax Dental S.A.
17/08/21 16:19 CORELENS S.A.: Informacja o umowie Europejskiej Agencji Kosmicznej i Astronika sp. z o.o., której Zortrax S.A. jest podwykonawcą