info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.19, godz. 11:42
kontakt
ZORTRAX

Komunikaty

10/07/24 18:15  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ZORTRAX S.A. notowanych na rynku NewConnect
08/07/24 19:47 ZORTRAX S.A.: Zawarcie porozumienia z Inwestorem w sprawie rozwiązania umowy objęcia akcji serii C
12:09 ZORTRAX S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego (PPU) w zakresie wierzytelności z tytułu obligacji
01/07/24 11:41 ZORTRAX S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zortrax S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
28/06/24 22:50  brak uprawnień ZORTRAX SA (20/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
22:47  brak uprawnień ZORTRAX SA (19/2024) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/06/24 21:56 ZORTRAX S.A.: Zawarcie umowy z Roboze S.p.A.
07:04 ZORTRAX S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (nabycie znacznego pakietu akcji)
14/06/24 22:28 ZORTRAX S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D
12/06/24 22:24  brak uprawnień ZORTRAX SA (18/2024) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
10/06/24 23:01 ZORTRAX S.A.: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku
23:00  brak uprawnień ZORTRAX SA (17/2024) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku
02/06/24 23:24 ZORTRAX S.A.: Ogłoszenie Zarządu Zortrax S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax S.A.
01/06/24 20:33  brak uprawnień ZORTRAX SA (16/2024) Ogłoszenie Zarządu Zortrax S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax S.A.
31/05/24 23:40  brak uprawnień ZORTRAX SA (15/2024) Jednostkowy raport roczny za rok 2023