info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 14:40
kontakt
SUMMALIN

Komunikaty

29/11/22 05:44 SUMMA LINGUAE S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Summa Linguae Technologies S.A. ze spółką zależną GET IT sp. z o.o.
15/11/22 13:52  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (18/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
13:49 SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
13:45 SUMMA LINGUAE S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Summa Linguae Technologies S.A. ze spółką zależną GET IT Sp. z o.o.
13:43 SUMMA LINGUAE S.A.: Plan połączenia Summa Linguae Technologies S.A. ze spółką zależną GET IT Sp. z o.o.
14/11/22 07:57  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (17/2022) Raport Summa Linguae Technologies S.A. za III kwartał 2022 r.
02/11/22 13:27 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia 100% udziałów w GET IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
25/10/22 12:53 SUMMA LINGUAE S.A.: Ustanowienie zabezpieczeń umów kredytowych.
18/10/22 15:11 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia 100% udziałów w GET IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
15:09 SUMMA LINGUAE S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Summa Linguae Technologies S.A. umów kredytowych
20/09/22 21:23 SUMMA LINGUAE S.A.: Oświadczenie KDPW o asymilacji akcji Summa Linguae Technologies S.A.
15/09/22 10:47 SUMMA LINGUAE S.A.: Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji serii N Summa Linguae Technologies S.A.
14/09/22 18:21  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA
17:27  brak uprawnień GPWGPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA
08/09/22 22:13 SUMMA LINGUAE S.A.: Wprowadzenie akcji serii N do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect