info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.04, godz. 01:51
kontakt
COMECO

Komunikaty

28/09/23 17:15  brak uprawnień COMECO SA (20/2023) Korekta raportu za IV kwartał 2022 r. ? korekta raportu EBI 3/2023
27/09/23 22:01 COMECO S.A.: Zawiadomienie o zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów
08/09/23 18:32  brak uprawnień GPW: Komunikat - COMECO
18:08  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki COMECO S.A.
07/09/23 21:34 COMECO S.A.: Informacja dot. zobowiązań wynikających z Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 3521771/225/K/RB/17 z dnia 24 stycznia 2018 r. zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA
04/09/23 14:28 COMECO S.A.: Korekta raportu ESPI nr 3/2023: Zawarcie umowy pożyczki
25/08/23 21:36  brak uprawnień COMECO SA (19/2023) Raport okresowy Spółki za 2022 rok
24/08/23 16:10  brak uprawnień COMECO SA (18/2023) Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
 brak uprawnień COMECO SA (17/2023) Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
21/08/23 22:06  brak uprawnień COMECO SA (16/2023) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2023
11/08/23 19:14  brak uprawnień COMECO SA (15/2023) Raport okresowy Spółki za II Q 2023 roku Comeco Spółka Akcyjna
07/08/23 18:43 COMECO S.A.: Podpisanie istotnej umowy przedstawicielstwa z Simple H2
24/07/23 22:16  brak uprawnień COMECO SA (14/2023) Zawarcie warunkowej umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
14/07/23 14:01  brak uprawnień COMECO SA (13/2023) Raport okresowy Spółki za I Q 2023 roku Comeco Spółka Akcyjna
13:24 COMECO S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów