info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 17:22
kontakt
ADIUVO

Komunikaty

15/07/22 15:25 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
30/06/22 13:14 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
23/06/22 20:29 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
20:23 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
20:10 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Powołanie osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.
22/06/22 10:56 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18/06/22 10:08  brak uprawnień Airway Medix rozpoczął z BICI Solutions prace nad umową partnerską
17/06/22 23:45 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. zakończenia procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów Adiuvo Investments S.A. w odniesieniu do Airway Medix S.A.
23:39 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną niewiążącego dokumentu LoI dotyczącego zaangażowania BICI Solutions w zarządzanie operacyjne oraz rozwój Airway Medix S.A. Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.
16/06/22 23:57 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Odtajnienie przez AWM opóźnionej informacji poufnej nt. zawarcia niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego zbycia technologii CSS
23:53 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie z Discount Bank of Israel Ltd. umowy regulującej zasady spłaty zadłużenia przez AWM S.A.
13/06/22 10:37 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
03/06/22 20:34 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r.
27/05/22 19:24 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
23/05/22 22:45 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego